Over ons

Werking:

KSA Hamme is een jeugdbeweging voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar (vanaf het schooljaar dat je naar het eerste leerjaar gaat) tot ...
Elke zaterdag van 14.00u tot 17.00u komen we samen om een namiddag vol spel en plezier te beleven.
Deze wekelijkse bijeenkomst vindt plaats op de Vrijetijdssite Kaaiplein: Kaaiplein 29, 9220 Hamme

Andere activiteiten:

  • Trapsgewijs: Fietsweekend voor de Hernieuwers in het laatste weekend van september
  • KT2: 2de weekend van Oktober voor de Jonghernieuwers, georganiseerd door het gewest.
  • Stuntdag: laatste zaterdag van oktober, de 3 jongste groepen blijven op het terrein en spelen een gezamenlijk groot spel. De 2 oudste groepen krijgen een locatie toegewezen van het gewest en gaan met de andere gewestgroepen stunten.
  • Stuntnacht: fuif voor de leiding
  • Basj: 2 de week van de paasvakantie, stap of fietstocht voor Hernieuwers en leiding georganiseerd door KSA Oost-Vlaanderen. Dit vindt tweejaarlijks afwisselend met "Joepie" plaats
  • Joepie: 2 de week van de paasvakantie, staptocht voor de Hernieuwers en hun leiding, georganiseerd door KSA Nationaal. Dit vindt tweejaarlijks afwisselend met "Basj" plaats.
  • Ledenweekends: Elke groep van KSA Hamme gaat elk jaar ook apart op weekend. Een superleuk voorsmaakje van hoe een kamp er uitziet!
  • Kamp: Wij gaan elk jaar op kamp van 11-20 juli. Een onvergetelijke ervaring waar iedereen een heel jaar lang naar uitkijkt!

Geschiedenis:

Ontstaan

KSA-VKSJ HAMME (ROODKAPJES –VKSJ)
1956 - 2009
De VKSJ (Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd) wordt in 1929 opgericht als katholieke organisatie voor de vrouwelijke studenten uit het middelbaar onderwijs. Studie, als levensvorming met de bedoeling inzicht in het leven bij te brengen, is het belangrijkste element in de werking. Massasamenkomsten en studiedagen worden opgezet met de bedoeling de VKSJ-leden te vormen en op te leiden tot flinke ‘soldaten’ in het leger der Katholieke Actie (K.A.). Zo poogt men meisjes te vormen die hun taak opnemen in het studerende milieu, maar tegelijk ook voorbereiden op hun latere opvoedende rol als deel van het gezin. Net als bij de KSA (Katholieke Studenten Actie) is de invloed van de geestelijkheid zeer groot. In de jaren ‘30 is het duidelijk dat de jongeren niet blijvend kunnen worden aangesproken door studie en optochten. Willen de bewegingen hun positie handhaven, dan moeten ze zich aanpassen. Zo wordt in de VKSJ gestart met activiteiten voor de Roodkapjes (8 – 12 jarigen). In deze periode wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van een eigen jeugdbewegingsmethodiek. Tijdens de oorlog werken beide verenigingen verder maar mijdt men grote manifestaties. Uniformen en optochten zijn theoretisch verboden waardoor de bewegingen ‘binnenskamers’ moeten verder doen. Omdat de nood aan ontspanning tijdens de bezetting echter zeer groot is, stromen de leden toe. In vele bonden vinden nu ook de eerste kampen in openlucht plaats. Kampspelen, kaart- en kompastechnieken, liederen, trektochten, muziek, sport en spel vormen de activiteiten.

Deze trend zet zich verder in de jaren ‘50. Het is vanaf dan dat het Nationaal Secretariaat voor de meisjes het rode kapje invoert. Sindsdien spreekt men voor de gehele VKSJ-beweging in de volksmond van de ‘Roodkapjes’. Vanaf nu komt Hamme ook in het stuk voor. Het begon bij Zuster Huberta als lerares in het middelbaar onderwijs aan het Sint-Jozefinstituut. Geïnspireerd door andere organisaties als KAJ en VVKSM, ging ze te Dendermonde kijken hoe de verenigingen daar werkten. Haar opgedane ervaring hevelde ze over naar de meisjesgroepen die deel uitmaakten van haar school. Zuster-overste Clothilde vond het een geweldig idee om ook hier in de Wuitensgemeente te starten met een groep. Meteen werd het licht op groen gezet. Op zoek naar een leidster om de groep te begeleiden kwam ze in contact met Charline Van Puyenbroeck. Ze was bereid om hoofdleidster te worden van de nieuwe beweging. De werking ‘Roodkapjes-VKSJ Hamme’ was geboren. Het lag in de bedoeling om aan de Hamse meisjes een aangename en plezante vrijetijdsbesteding te bezorgen. Pas in de jaren ‘70 is men begonnen met de werking voor kinderen van minder dan acht jaar.

Eind jaren ‘70 merkten KSA en VKSJ dat ze heel veel gemeenschappelijks hebben en in het zelfde milieu rekruteren. En inderdaad, sinds 1978 vormen KSA en VKSJ samen één beweging. Eerst op nationaal niveau, later ook op lokaal vlak. In Hamme werden pas vanaf 1985 jongens toegelaten. Zo kwam men geleidelijk aan tot een totaal gemengde groep zoals ze nu bestaat. Iedere zaterdagnamiddag vanaf 14u komt de KSA-VKSJ van Hamme samen in het Gemeentelijk Jeugdcentrum in de Nieuwstraat waar men over verschillende lokalen beschikt. Na de traditionele openingsformatie wordt dan groepsactiviteit gegeven tot 17u. Het hoogtepunt van ieder werkjaar is ongetwijfeld het jaarlijks kamp.

In 2006 werd KSA-VKSJ Hamme 50 jaar. Een startdag die voor de eerste maal op het Tweebruggenplein georganiseerd werd, een grote fuif en een afsluitende show in het Cultureel Centrum moesten er voor zorgen dat deze verjaardag onvergetelijk werd. De startdag werd de jaren nadien zelfs blijvend op het Tweebruggenplein georganiseerd en groeide in een mum van tijd uit naar een fantastisch startfeest voor jong en oud.

10 Jaar later, in 2016, vond er een grote uniformiseringsactie plaats binnen KSA Nationaal. Elke KSA-groep zal hetzelfde (donkerblauwe) uniform dragen en alle groepen dienen de naam KSA te hebben. Ook KSA-VKSJ Hamme zal dus een naamsverandering ondergaan: KSA hamme is geboren! Alsof dat nog niet genoeg was, bestond KSA Hamme dat jaar 60 jaar én mochten we onze intrek nemen in onze nieuwe lokalen aan het Kaaiplein die we sindsdien delen met het Speelplein en de kleuterschool Ondersteboven. Om dit allemaal te vieren, werd een heuse paëlla-avond georganiseerd. Vandaag de dag is KSA Hamme nog steeds een bloeiende jeugdbeweging die op volle toeren draait en uiteraard hopen we dat dit nog lang mag blijven duren!